آخرین اخبار دانشگاه
طرح های تخفیف ویژه پاییز شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی 12/3/2021 7:43:28 PM
طرح های تخفیف ویژه پاییز شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

طرح های تخفیف ویژه پاییز شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی اعلام شد. این طرح ها از تاریخ ۲۷ مهر ماه به شرح زیر در دسترس می با...

دستاورد ها و افتخارات