دانشگاه تخصصی فناوری های نوین آمل
سامانه‌ها و وب‌سایت‌های دانشگاه
مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته مقاومت

مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته مقاومت

11 بهمن 1402
277
مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته مقاومت

مسابقه کتابخوانی به مناسبت هفته مقاومت

 

روابط عمومی دانشگاه